راهنمای ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی چیست؟

شرکت تضامنی شرکتی است که توسط دو یا چند نفر تشکیل می‌شود. قید عبارت تضامنی و نام یکی از شرکاء یا برادران در عنوان این شرکت ضروری است. برای مثال باید بنویسیم: “شرکت تضامنی علوی و شرکاء”.

راهنمای ثبت شرکت ادامه مطلب

معرفی شرکت سرمایه گذاری و راهنمای ثبت آن

در این بخش سعی داریم شما را با ثبت شرکت سرمایه گذاری (Investment Company) آشنا کنیم. قبل از آشنایی با اقداماتی که برای این کار باید صورت گیرد، ابتدا به تعریف شرکت و سپس تعریف شرکت سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.

معرفی شرکت سرمایه گذاری

تعریف شرکت

هرشخص حقیقی و حقوقی برای کسب سود و منفعت می‌تواند توانایی‌های خود را که شامل دانش، تخصص، سرمایه و ارتباطات است، در کنار هم قرار دهد. قرار گیری این مجموعه از توانایی‌ها در کنار هم باید تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی بین این افراد صورت گیرد. شرکت‌ها را می‌توان نوع خاصی از این قراردادها دانست که هرکدام از انواع شرکت‌ها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص، سهامی عام، تضامنی…) چهارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات بین سهامداران، شرکاء و همچنین بین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از شرکت) را بیان می‌کند.

تعریف شرکت سرمایه گذاری

شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی هستند که بدنبال کسب سود حاصل از نوسانات ارزش سهام در بازار می‌باشند. این شرکت‌ها باید تنها در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری کنند. می‌توان گفت شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای دیدگاه بلند مدت در خرید سهام نیستند. به عبارت دیگر هدف آن‌ها از خرید سهام شرکت‌های تابعه خود، مدیریت نیست، به همین دلیل زمانی که سود مورد نظرشان حاصل شد، سهام آن شرکت را فروخته و سهام شرکت‌های دیگری را خریداری می‌کنند. همچنین اگر در کوتاه مدت با کاهش ارزش برخی از سهام خود روبرو شوند، آن را به فروش می‌رسانند.

یکی از نکاتی که توسط شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری در ایران زیاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که اکثر این شرکت‌ها به‌طور همزمان سه فعالیت (شرکت مادر، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری) را انجام می‌دهند. از آن‌جایی که شیوه مدیریت شرکت مادر و نوع برخورد آن با سایر شرکت‌های تابعه، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری و شرکت سرمایه‌گذاری روش‌های متفاوتی را می‌طلبد، و تجمیع این روش‌های مختلف و بعضاً ناهماهنگ بسیار دشوار و انرژی بر می‌باشد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران که هر سه فعالیت را همزمان انجام می‌دهند، دارای اتلاف انرژی زیادی هستند. همچنین در این شرکت‌ها با کاهش تمرکز و تخصص حرفه‌ای موجه هستیم که ناشی از فعالیت‌های غیر هم جنس در این شرکت‌ها می‌باشد.